Vurdering betyr å bedømme kvaliteten av noe i lys av en standard eller forhåndsoppsatte kriterier. Disse kriteriene kan være målrelaterte, individrelaterte eller ipsative. Tidligere ble det også anvendt relative kriterier, men dette har man nå gått vekk fra. I dagens skole brukes mange former for vurdering for å forstå og trekke slutninger om elevenes læringsprosesser, fremgang og læringsutbytte. Ordet vurdering brukes både om vurderingsprosessen (for eksempel at læreren leser en oppgave og sammenligner den med gitte kriterier) og resultatet (for eksempel karakteren læreren setter på oppgaven).

I Opplæringsloven er det bestemt at elevene skal ha både underveis- og sluttvurdering.

Underveisvurdering

Underveisvurdering gis løpende og skal være et redskap i læreprosessen. Den kan gis i form av muntlige eller skriftlige tilbakemeldinger til eleven, der hen får vite hvilken kompetanse hen har og råd om hva som kan gjøres for å øke den. Eleven skal også være med på å vurdere eget arbeid og oppnådd kompetanse (egenvurdering).

Sluttvurdering

Sluttvurdering består av standpunktkarakter og eksamenskarakterer og skal vise hvilken kompetanse eleven har oppnådd når opplæringen er avsluttet. Standpunktkarakterene skal ha et bredt vurderingsgrunnlag, noe som vil si at den settes på bakgrunn av blant annet prøveresultater, mappevurderinger og oppgaver av ulik karakter.

Prøver for evaluering av undervisning

Norske skoleelever deltar også i en rekke prøver som skal evaluere kvaliteten av undervisningen i skolen. De viktigste av disse er nasjonale prøver, PISA og TIMSS.

Teori

I pedagogikkfaget diskuterer man hvordan ulike vurderingsformer er nyttige til å vurdere ulike læringsprosesser og ferdigheter. Noen vurderingsprosesser brukes til å kartlegge og rangere elevenes prestasjoner, mens andre brukes til å følge og støtte læringen hos enkeltelever. Historisk har det vært fokusert på å vurdere sluttresultatene, såkalt summativ vurdering. På 2000-tallet har det i skolen blitt lagt større vekt på å bruke vurdering underveis i prosessen for å gjøre læringen bedre. Dette kalles formativ vurdering.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg