vurdering

Elever i videregående opplæring har krav på vurdering. Vurderingen skal forholde seg til de samlede kompetansemålene, slik de framgår av læreplanen for det enkelte fag. I vurderingen i fag skal læreren ikke ta hensyn til for eksempel elevenes forutsetninger, fravær eller orden/atferd. Imidlertid kan stort fravær føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakterer eller standpunktkarakterer bortfaller.

Elevene har plikt til å delta aktivt i opplæringen, mens læreren har ansvar for et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

I vurdering i fag anvendes tallkarakteren 1, 2, 3, 4, 5 og 6. I både underveisvurdering og sluttvurdering skal det kun brukes hele karakterer.

Tallkarakterenes betydning:1: svært lav kompetanse2: lav kompetanse3: nokså god kompetanse4: god kompetanse5: meget god kompetanse6: fremragende kompetanse

Tallkarakteren 1 betyr stryk. En elev som får 1 som standpunktkarakter i et fag, har likevel bestått eksamen dersom han/hun får 2 til eksamen. (Dette gjelder imidlertid ikke for tverrfaglige eksamener.) I noen fag brukes ”Bestått”/”Ikke bestått” istedenfor tallkarakterer.

En skiller mellom underveisvurdering og sluttvurdering.

Underveisvurdering (også kalt formativ vurdering) gis løpende og skal være et redskap i læreprosessen. Den kan gis i form av muntlige eller skriftlige meldinger til eleven, der han/hun får vite hvilken kompetanse han/hun har og råd om hva som kan gjøres for å øke den. Læreren må dokumentere at underveisvurdering er gitt. Minst én gang per halvår skal eleven ha en samtale med sin kontaktlærer om sin faglige utvikling. Halvårsvurdering med og uten karakterer er en del av underveisvurderingen. Halvårsvurdering med karakterer skal gis når utdanningsløpet er kommet halvveis på hvert årstrinn. I fellesfag er det også halvårsvurdering i skoleårets siste del dersom faget ikke er avsluttet.

Eleven skal også være med på å vurdere eget arbeid og oppnådd kompetanse (egenvurdering).

Sluttvurdering består av standpunkt- og eksamenskarakterer og skal vise hvilken kompetanse eleven har oppnådd når opplæringen er avsluttet. Standpunktkarakterene skal ha et bredt vurderingsgrunnlag.

Dersom læreren kommer til at han/hun ikke er i stand til å sette standpunktkarakter, skal eleven ha melding om dette. Dette er et enkeltvedtak som krever at det er sendt varsel på forhånd.

I orden og atferd er karakterene ”God”, ”Nokså god” og Lite god”. Når disse karakterene bestemmes, skal det ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg