Vinyleter, divinyleter, klar, fargeløs væske med karakteristisk lukt. Kjemisk formel C4H6O. Koker ved 28–31 °C, er lite løselig i vann, men blander seg i alle forhold med alkohol, eter og kloroform. Vinyleter ble tidligere brukt som bedøvelsesmiddel, men er nå stort sett forlatt bl.a. pga. bivirkninger, høy pris og dårlig holdbarhet. Ved polymerisasjon av vinyletere oppstår polyvinyletere.