Vindeslirekne, ettårig planteart i slireknefamilien. 10–50 cm lang, med klatrende stengel, hjerteforma blad og grønnhvite blomster. Sirkumpolar plante, vokser i hele landet. Opptrer som sommerettårig ugress i alle åkerkulturer, men gjør mest skade i korn, der den filtrer seg sammen med kornplantene og ofte fører til legde, som i neste omgang forsinker opptørking etter regn eller duggfall, og dermed hemmer høstearbeidet. Kan bekjempes mekanisk i radkulturer. Den er også lettere å bekjempe kjemisk enn de fleste andre slireknearter.