Viklere, insektfamilie i ordenen sommerfugler, Lepidoptera.Omfatter tallrike arter småsommerfugler. De voksne er noe større enn møll, vingespenn 1,5–2,5 cm, og har brede, nærmest trapesformede forvinger, ofte med fint marmorerte fargetegninger eller flekker. Bakvingene er litt kortere og bredere enn forvingene og som regel ensfarget grå eller brune. De fleste arter flyr gjerne i skumringen. Larvene, som har tre par ledd-delte ben på brystleddet og fem par vorteføtter på bakkroppen, er meget livlige og vrir seg hurtig bakover når de blir forstyrret (kan også gjelde enkelte møll-larver). Larvene av de fleste artene lever i sammenrullede eller sammenspunnede blad og blomster, men noen lever også i skuddene, i barken eller i frukter. Under masseopptreden kan de gjøre stor skade, på frukttrær og andre løvtrær (for eksempel bladviklere og knoppviklere), nåletrær (furuskuddviklere og andre), bærvekster (bladviklere, jordbærviklere), grønnsaker (erteviklere, skyggeviklere) og prydplanter (roseviklere). Eple- og pærefrukt blir angrepet av epleviklere og forskjellige arter fruktviklere, kartviklere og frostviklere. De ulike artene overvintrer som larve i en silkekokong eller som egg på stamme og grener.