Skyggevikler, sommerfuglart i viklerfamilien (Tortricidae). Den voksne sommerfuglen er mørkegrå med brunsvarte tverrbånd på forvingene, 12–17 mm vingespenn. Larven er grågrønn og blir 10–15 mm lang. Unge larver overvintrer i plantedekket, og om våren går de til angrep på unge kålplanter ved å gnage på blad og bladstilker skjult under et spinn. Fullvoksne larver kan gnage seg dypt inn i hodeanlegget, særlig på blomkål. Arten forekommer nord til Nordland, men skade er påvist bare på Østlandet.