Møll, småsommerfugler fra flere familier som gjerne flyr i skumringen. Antennene er som regel trådformet og vingene jevnstore, smale og tilspisset med lange frynsehår, særlig langs kanten av bakvingene. Hos fjærmøll er vingene oppsplittet helt til roten og sterkt frynset. Fargene hos møll er gjerne gylne, sølvaktige eller med metallglinsende flekker. Størrelsen varierer, de minste artene er bare 2–3 mm (familien Nepticulidae). Larvene har 3 par brystføtter og 5 par vorteføtter på bakkroppen, men vorteføttene kan hos mange arter være sterkt redusert eller mangle (familien Eriocraniidae). De viktigste artene som lever i hus og hager, tilhører familien ekte møll (Tineidae), som klesmøll, pelsmøll, kornmøll og rugmøll. Hovedmengden av møllarter lever på planter, og mange er alvorlige skadedyr, f.eks. kirsebærmøll, kålmøll, spinnmøll og rognebærmøll. Se også minérmøll.