Vibrafon, slaginstrument i xylofon-familien med stålstaver anbrakt i to rekker svarende til klaverets over- og undertangenter. Den karakteristiske, vibrerende tonen oppnås ved at det under hver stav henger en rørresonator med roterende deksel over endeåpningen. Vibrafonen har en dempeanordning som hindrer klangene i å flyte over i hverandre. Stålstavene anslås med køller som har hoder gjerne overtrukket med skinn. Utbredt fra midten av 1920-årene; var tidligere forbeholdt danse- og underholdningsmusikken, men har i senere år vært benyttet også i symfoniorkesteret.