Vekseldominant, vekseldominant er i funksjonsteorien betegnelse på en akkord som står i et dobbelt dominantisk forhold til en gitt tonika, det vil si dominantens dominant. Akkorden opptrer som durakkord på toneartens andre trinn. I C-dur og c-moll blir det en akkord bygget opp på tonen d; treklangen d-fis-a. Funksjonsbetegnelsen er DD.