I musikk den tonen som nest etter grunntonen (tonika) gjør seg sterkest gjeldende i det tonale tonesystemet. I dur og moll er det den femte tonen (kvinten) fra grunntonen. Dominant-treklangen har dominanten (kvinten) som grunntone, f.eks i C-dur: g-h-d, i a-moll: e-giss-h. Dominantseptimakkorder (betegnet D7 eller V7) bygges på samme måte, for eksempel i C-dur: g-h-d-f. Jevnfør subdominant.