Funksjonsteorien, i musikkteori system for harmonianalyse. Utformet av Hugo Riemann (Vereinfachte Harmonielehre, 1893) med flere. Funksjonsteorien betrakter akkordene som avhengige (funksjoner) av hverandre. Samtlige klangforbindelser utledes av tre hovedfunksjoner: tonika-, dominant- og underdominant-(subdominant-)funksjonen. Alle andre akkorder betraktes som underfunksjoner (varianter) av disse.