Vaterpass, vater, apparat med vanligvis to innebygde libeller. Den ene ligger parallelt med den lengste sidekanten og viser når denne er horisontal (i vater). Den andre står vinkelrett på sidekanten og viser når denne er vertikal (i lodd). Noen vaterpass har også libelle som viser 45º vinkel.