Vannsanger, fugleart i sangerfamilien. Den ligner sivsanger i størrelse og farger, men er lysere og har mer markerte lengdestriper i svart og gulbrunt på issen. Arten holder helst til på fuktige starrenger eller i sivvegetasjon. Hekker stedvis i Øst- og Sør-Europa og er påtruffet 26 ganger i Norge per 2003.