Vannedderkopp, edderkoppart i familien Cybaeidae. En av våre store edderkopper, med en kroppslengde inntil 15 mm, en sjelden gang over 20 mm. Den lever i ferskvann. Fargen er brunsvart, men den fint hårkledde bakkroppen er omgitt av et lufthylster som gir den en sølvskinnende farge under vann. Vannedderkoppen spinner en klokke nede i vannet mellom vannplantene og fyller denne med luft som skiftes ut. I dette «reiret» oppbevares eggene. Vannedderkoppen lever av smådyr i vannet. Er i Norge funnet i Finnmark, Trøndelag og Sørøst-Norge, men mangler på Vestlandet.