Utdanningsvitenskap er det vitenskapelige studiet av utdanning, både i skole, høyere utdanning og ellers i samfunnet. Utdanningsvitenskap omfatter fagfelt og disipliner som pedagogikk, didaktikk, spesialpedagogikk, praktisk-pedagogisk utdanning (ppu), lærerutdanning, lektorutdanning barnehagelærerutdanning, skoleledelse, utdanningsevaluering og utdanningshistorie.

I norsk sammenheng er utdanningsvitenskap et nokså nytt begrep, og det brukes ved flere læresteder som betegnelse på både studietilbud og de fakulteter som gir akademiske grader og profesjonsutdanninger knyttet til skole, undervisning, danning, oppdragelse og læring både i formelle og uformelle sammenhenger.

En ny betegnelse

Fra omkring århundreskiftet har flere norske universiteter og studiesteder fakulteter og studietilbud med utdanningsvitenskap som betegnelse. Ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Sørøst-Norge er utdanningsvitenskap tatt inn i navnet til fakultetene som driver lærerutdanning og forsker på utdanning. Dette har skjedd til dels ved at flere institutter og virksomheter har blitt slått sammen under dette navnet, dels ved at profesjonsutdanninger som lærerutdanning ble lagt til universitetene, ofte ved fusjoner. Utdanningsvitenskap er i ferd med å etablere seg som et paraplybegrep for slik forskning og studietilbud.

I en internasjonal, ofte engelskspråklig, sammenheng har man i lang tid brukt betegnelsen «education» som samlebetegnelse for fag og utdanninger knyttet til skole, undervisning og læring. (Faculty of Education, School of Education og så videre) Bare sjelden brukes betegnelsen «pedagogy» i slike sammenhenger. På engelsk betyr «pedagogy» først og fremst undervisningsmetode, men det norske «pedagogikk» er et mer omfattende fagområde, slik det også er i andre nordiske språk og på tysk.

Det som ligger til grunn for valget av utdanningsvitenskap som fellesbetegnelse på norsk er dels internasjonaliseringen, med engelsk som hovedspråk, dels for å åpne opp for et bredere tilfang av tilnærmelser enn det som tradisjonelt blir regnet som tilhørende termen pedagogikk. Den nye begrepsbruken er blitt diskutert og kritisert ved de studiesteder som har etablert utdanningsvitenskap som begrep. Enkelte fagpedagoger ser navneendringen som en detronisering av pedagogikk som fagdisiplin, andre oppfatter det som en formålstjenlig utvidelse av utdanningsforskningens tilfang av metoder og perspektiver.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Dale, Erling Lars ( 2011). Utdanningsvitenskap og pedagogikk. Oslo: Gyldendal akademisk
  • Sæther, Jostein og Wivestad Stein M. (2010). Utdanningsvitskap som omgrep og trend. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 94(1), 5–16.
  • Aasen, Petter (2006). Utdanningsvitenskap som forskningsområde. Pedagogisk Forskning i Sverige. årgang 11, nr. 1, side 59–63. Fulltekstversjon.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg