Tysk veps, årevingeart i familien stikkeveps. Den er vanlig gult og svart vepsefarget, men kjennes fra lignende arter bl.a. på at munnskjoldet har tre svarte flekker. Lengde hos arbeidere 12–16 mm, dronning 17–20 mm. Bolene anlegges fortrinnsvis i jorden. Arten er vanlig i kyststrøk i Sør-Norge nord til Bergen, med spredte funn i innlandet.