Realregister, offentlig register for visse typer formuesgoder hvor rettigheter over formuesgodet må innføres (anmerkes) for å få rettsvern. Det viktigste realregister er for fast eiendom, se grunnbok. Andre viktige realregistre er Kraftledningsregisteret, Norsk Ordinært Skipsregister, Norsk Internasjonalt Skipsregister og Norges luftfartøyregister.