Trommesyke, livstruende tilstand hos drøvtyggere med abnorm utspiling av vomma som følge av opphoping av gass. Under gjæringsprosessene i vomma dannes det normalt store mengder metan og karbondioksid, hos voksen ku 800–1400 l per døgn. Normalt samles gassen i en stor blære øverst i vomma. Når trykket øker, utløses det en refleks og gassen slippes ut gjennom spiserøret. Trommesyken har to hovedårsaker: et fremmedlegeme, f.eks. kålrot, som setter seg fast i spiserøret og hindrer gassen i å slippe ut, eller feilgjæring og opptak av større mengder hurtiggjærende fôr. Under slike forhold fordeler gassen seg i småblærer i vominnholdet og hindres i å stige til overflaten. Uten behandling vil dyrene dø i løpet av få timer som følge av sirkulasjonssvikt. Veterinær bør tilkalles øyeblikkelig, men i ytterste nødsfall kan liv av og til reddes ved at dyret stikkes i venstre flanke med en skarp tollekniv (vomstikk).