Trema, skrifttegn ( ¨) som særlig i fransk settes over den siste av to vokaler som står ved siden av hverandre for å markere at de skal uttales hver for seg, eks. Zaïre, fr. Noël. Kan i fransk også markere at siste vokal er stum, f.eks. de Staël [də sta:l].