Diakritisk tegn, i skrift et lite tegn (ring, prikk, strek, hake osv.) som føyes til en bokstav for å markere en annen uttale enn for bokstaven uten et slikt tegn, f.eks. å, ø, ö, ç, š, è. Se også aksent.