Tøddel, prikk(er) eller strek(er) over visse bokstavtegn; grann.