trebukker

Trebukker. Blomsterbukk (Leptura rubra) på ospeblad. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Artikkelstart

Trebukker er en insektfamilie i ordenen biller, med snaut 100 norske arter (ca. 35 000 arter globalt). Larvene lever i døde trær og er viktige nedbrytere, mens de voksne ofte sees i blomster og bidrar til pollinering.

Faktaboks

Vitenskapelig navn
Cerambycidae
Beskrevet av
Pierre André Latreille, 1802

Beskrivelse

Trebukker er smale, langovale biller med parallelle kroppssider. De kjennetegnes særlig på de lange, jevntykke, men i blant kraftige antennene, som kan være lenger enn kroppen. Noen norske arter er store (40 mm) mens andre er langt mindre (5 mm). I tropene finnes mye større trebukkarter, mange med vakre farger.

Levevis

Omtrent alle trebukklarver lever i trær, der de gnager ganger enten mellom bark og ved, eller inne i selve veden. Noen svært få arter kan angripe levende trær, men de aller fleste er avhengig av at treet eller grenene som larvene lever i, alt er døde. Larvene kan bruke flere år, kanskje tiår, på utviklingen, avhengig av hvor mye næring det er i veden. Larvene er hvite, brede og flate, med små bein og en tydelig, mørk hodekapsel og kraftige kjever. De forpupper seg i veden eller nede i jorda.

De voksne trebukkene lever normalt mye kortere enn larvene. Noen arter spiser lite eller ingenting som voksne, men de fleste henter næring (pollen og nektar) i blomster, og kan sees der, eller sittende på tømmerlunner eller andre nydøde trær.

Nedbrytere

Trrebukker er viktige nedbrytere av dødt trevirke av mange slag, og hjelper til å resirkulere slike døde trær tilbake til fruktbar skogsjord. Larvenes gnaging deler opp trevirket i mindre biter, slik at sopp og bakterier får en større overflate å virke på, og nedbrytningen går raskere. Som voksne biller er mange trebukker blomsterbesøkere og selv om de er mye mindre effektive enn bier og humler, bidrar de likevel til å pollinere blomster.

Effekt på treverk

Fordi trebukker kan gnage ganger som svekker eller ødelegger treverk, først og fremst fersk tømmer, regnes et fåtall arter som skadegjørere. I trehus kan husbukk utgjøre et problem, men arten finnes bare noen på Sørlandet og i noen indre fjordstrøk vestpå. Den skiller seg ut ved at larvene også kan utvikle seg i bearbeidet, eldre treverk og dermed kan gjøre betydelig skade i trekonstruksjoner. Larver av furubukk gnager sylindriske ganger i både gran og furu som gir tekniske skader på tømmer, men er et lite problem i dag.

Andre arter kan komme inn i huset med fyringsved, som blåbukk (bartreved) eller løvtrebarkbukk (løvtreved). Disse voksne billene som klekker fra peisveden, gjør ingen skade i huset, fordi larvene bare kan utvikle seg i ferskt trevirke der barken sitter på.

Status

Fordi trebukker er avhengig av dødt trevirke som levested for larvene, og dagens norske skog har betydelig færre døde trær og mindre av mange typer dødt trevirke enn urskogen, er mange trebukkarter truet. I dag står 32 arter på rødlisten (Rødlisten 2015), altså en tredjedel av de 93 artene som er vurdert, og fem av disse regnes å være borte fra norske skoger for godt (regionalt utdødd, RE).

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Ehnström, B. & Holmer, M. 2007. Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna, Skalbaggar, Långhorningar. Coleoptera: Cerambycidae. – ArtDatabanken (Swedish Threatened Species Unit).
  • Henriksen, S. & Hilmo, O., red. 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norge. https://artsdatabanken.no/Rodliste

Faktaboks

trebukker
Cerambycidae
Artsdatabanken-ID
6404
GBIF-ID
5602

Kommentarer (4)

skrev Jon Arne Strand

Hei!

Er det denne arten som av fiskere kalles "veamark"? Altså larven til trebukken, eller hva er den korrekte arten som kalles veamark?

Jon Arne Strand.

svarte Anne Sverdrup-Thygeson

Hei!
"Veamark" er en folkelig betegnelse, og jeg tror folk bruker navnet ulikt. Ser noen kaller all slags larver som lever i dødt trevirke for veamark, og da vil det være flere insektgrupper enn billelarver i trebukkfamilien man vil finne (selv om mange av de største, hvite larvene under bark på nydøde trær vil tilhøre trebukkene). Når jeg sjekket det som importeres fra Italia og selges under navnet veamark i fiskeutstyrsbutikker, viste det seg å være sommerfugllarver (larver av svermere i Sphinx-slekten, for å være presis, siden dette nå engang er et leksikon...).
mvh Anne

skrev Jon Arne Strand

Det er nok mange som kan være forvirret om dette med trebukklarve og veamark. Jeg har derfor tillatt meg å sitere denne artikkelen med ditt svar på min hjemmeside her:
https://www.friute.no/finn-veamark-selv/#veamark

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg