Trebukker, insektfamilie i ordenen biller. De er langstrakte, forholdsvis store biller som er knyttet til trevirke. I Norge finnes 91 arter. Det er beskrevet ca. 20 000–30 000 arter, de fleste fra tropiske områder. Mange er store og har praktfulle farger, andre er kamuflert i form og farge og går i ett med underlaget. Billene treffes ofte i juni og juli på blomster hvor de eter pollenkorn. Larvene er hvite og langstrakte. De lever under bark eller i veden av forskjellige trær. Noen trebukker er skadedyr. Furubukkens larve gnager ut ganger i gran- og furutømmer, stor og liten ospebukk borer i stamme og grener av små og middelstore levende osper, mens husbukk og blåbukk holder til i tørt trevirke i bygninger. Husbukken gnager ganger i veden, mens blåbukken bare kan utvikle seg på materialer som har barkrester.