Løvtrebarkbukk, billeart i familien trebukker. Meget fargevariabel. Dekkvingene kan være metallblå, svarte eller rødbrune, mens halsskjoldet er rødgult eller svart. Lengde 8–15 mm. I Norge er arten vanlig på Sørlandet og noe sjeldnere på Sør-Østlandet. Svermingen foregår fra juni til juli, i skumringen. Eggene legges i tørre, barkkledde løvtrær, særlig eik og bjørk. Larvene gnager mellom barken og veden, gangene fylles med gnagmel. Ofte kan billene klekkes i stort antall fra vedlagre i kjellere og uthus.