Tiotalism, retning i svensk litteratur som omfatter en rekke forfattere med litterært gjennombrudd omkring 1910, bl.a. Sigfrid Siwertz, Gustaf Hellström, Sven Lidman, Ludvig Nordström og Elin Wägner, til dels også Hjalmar Bergman. Ideologisk sett preges retningen av impulser fra H. G. Wells, F. Nietzsche og H. Bergson. Tiotalismen innebar en realistisk samtidsskildring, en sosial og politisk kartlegging av by og landsbygd, av industrialismens fremvekst og konsekvenser.