Gustaf Hellström, svensk forfatter og journalist, 1907–35 korrespondent for Dagens Nyheter i London, Paris, New York. Innvalgt i Svenska Akademien 1942. Som forfatter er Hellström en intellektuell analytiker og kosmopolitt. I 1921 innledet han den 7 bind lange, delvis selvbiografiske serien om Stellan Petreus (først avsluttet 1952), hvor selvoppgjør glir over i tids- og kulturhistorie med analyser av det svenske samfunnet fra en utenlandssvenskes synsvinkel. Det samme varierte perspektiv finnes også i Hellströms senere verker: Snörmakare Lekholm får en idé (1927), en analyse av den svenske samfunnsutvikling gjennom et århundre i form av en slektshistorie, utviklings- og diskusjonsromanen Carl Heribert Malmros (1931) og skjærgårdsgrotesken Storm över Tjurö (1935), fylt med Hellströms særpregede, pessimistiske humor.