Gullpurpur, finfordelt (kolloidalt) gull avsatt på kollodial tinnsyre. Fremstilles fra gullkloridløsning ved tilsetting av tinn(II)-klorid og tinn(IV)-klorid. Brukes til farging av glass og porselen. Kan også brukes som en følsom kjemisk test på løst gull.