Telg, navn på bregnearter i slektene Dryopteris, Oreopteris (i Norge arten smørtelg), Gymnocarpium og Thelypteris. Disse slektene ble tidligere regnet som én slekt, telgslekten.