Vasstelg, bregneart i stortelgfamilien. 30–80 cm høy, lysegrønn bregne, bladstilken er halvparten så lang som bladet. Enkeltfinnet med flikete finner, de nederste er trekantet. Vokser på våte steder i skogen og ved tjern, her i landet fra Vest-Agder til Hedmark.