Broddtelg, halvmeterhøy, dobbeltfinnet bregne i stortelgfamilien som i Norge vokser vanlig i skog nord til Trøndelag, og spredt videre til Troms.