Finntelg, bregneart i storburknefamilien. 10–30 cm høy, mattgrønn bregne med trekantet 2–3 ganger finnete bladflate og ørsmå kjertelhår på undersiden av bladet. Her i landet vokser finntelg kun i ur og krattskog på baserik grunn i Alta; bestanden her ble sterkt desimert eller kanskje også utryddet ved utbyggingen av Alta-vassdraget. For øvrig vokser finntelg i Nord-Finland og Nord-Russland.