Takymeter, betegnelse for en teodolitt som i tillegg til vinkelmåling også var innrettet for avstandsmåling ved hjelp av avlesning på distansestang, og ble brukt til innmåling av detaljpunkter ved kartlegging. Instrumentene er nå erstattet av elektroniske instrumenter, som måler både vinkler og avstander, og som ved hjelp av innebygget mikroprosessor kan beregne punktkoordinater m.m.