Takahe, fugleart i riksefamilien. Også kjent som Notornis mantelli og Porphyrio mantelli. En stor, blågrønn riksefugl, vel 0,5 m lang, større enn sultanhøne, som den ligner, bl.a. på det tykke, røde nebbet og panneplaten. Den kan ikke fly og finnes ingen andre steder i verden enn på New Zealand. Arten ble antatt å være utdødd siden 1898, men i 1948 ble den gjenoppdaget, og streng fredning brakte antall par opp i ca. 200 i 1969. Bestanden har siden 1990-årene holdt seg på samme nivå, og arten betraktes som sterkt truet.