Overflateaktive stoffer, (surfaktanter) stoffer som i meget liten konsentrasjon nedsetter væskers overflate- og fasegrensespenninger. Fasegrensene kan være mot faste stoffer, væsker eller gasser. Enkelte stoffer som øker disse spenningene, regnes i noen tilfeller med til overflateaktive stoffer. Overflateaktive stoffer brukes til bløte- og vaskemidler, i flotasjonsprosesser o.a. Molekylene i overflateaktive stoffer inneholder en hydrofob og en hydrofil gruppe. Et eksempel er alkalisalter av fettalkoholsulfater. Se også fuktemidler.