Stuetype, betegnelse brukt i studiet av tradisjonell norsk tømmerarkitektur om ulike typer våningshus, vesentlig på bakgrunn av grunnplanens utforming. Til de vanligste hører treroms-stuen, den akershusiske stuetype og midtkammerstuen. Treroms-stuen er kjent fra middelalderen og består av stue og to mindre rom, kleve og forstue. Inngangen er i forstuen. Den akershusiske stuetypen er en variant av treroms-stuen, men med inngangen i stuen. De to mindre rommene blir gjerne betegnet som kammers. Midtkammerstuen er også i prinsippet en treroms-stue der det er bygd til en ny stue på den andre siden av kammersene. Inngangen er i det ene kammerset.