Studere, utdanne seg ved universitet eller høyskole; undersøke.