Studere, å studere vil si å bruke tid og ressurser på å tilegne seg kunnskap. Begrepet brukes gjerne om studenter ved utdanningsinstitusjoner som tilegner seg akademisk kunnskap. Å studere noe kan også bety å undersøke noe nøye.