Stripet vedborer, insektart i underfamilien barkbiller. Kroppen er 2–3 mm lang og gulbrun med svarte lengdestriper. Den er et av de alvorligste skadedyrene på gran- og furutømmer. Svermingen er tidlig om våren. Billene gnager seg 8–10 cm inn i veden og medbringer en sopp som larvene lever av. Soppen angriper veden og farger den svartbrun. Særlig angripes tømmerstokker som er lagret på skyggefulle steder. Arten er vanlig over hele landet.