Barkbiller er en gruppe små biller. De lever i døende eller døde trær og spiller en viktig rolle i skogøkosystemet. I Norge er det 66 arter, mens vi på verdensbasis kjenner om lag 6000 barkbillearter. Noen få arter har stor økonomisk betydning fordi de kan gjøre skade på levende trær; i Norge gjelder dette stor granbarkbille.Innenfor biologisk systematikk regnes barkbiller som en underfamilie av snutebiller (Curculionidae) i ordenen biller (Coleoptera).. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Barkbiller

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel