Strømsalamandere, amfibiefamilie i ordenen haleamfibier med fire arter i slekten Rhyacotriton. Små (<8 cm), kraftig bygget med store øyne; reduserte lunger. Finnes lengst nordvest i USA (California, Oregon, Washington); legger store egg i klart, kaldt vann, fortrinnsvis rasktflytende bekker.