Strømflasker, flasker som i stor utstrekning har vært brukt ved studiet av havets overflatestrømmer; det er godt korkede flasker der det anbringes et skriv med oppfordring til finneren om å sende inn melding om hvor flasken ble funnet. Jfr. flaskepost.