Storkvein, art i gressfamilien. 40–100 cm høye, stive strå med en stor, rikblomstret og fiolett topp. Vokser på strand, myr og som ugress i åker med relativt høyt innhold av organisk materiale over hele landet. Har ved hjelp av sine jordstengler lett for å spre seg vegetativt og danne tette bestander. Kan bekjempes på samme måte som kveke, men er ikke så aggressiv og heller ikke så vanlig som den.