Storengkall, ettårig planteart i snylterotfamilien. 20–50 cm høy, grønn stengel og lysegrønne blad, blomstene er lysegule. Vokser i eng på Østlandet og langs kysten nord til Trøndelag. Storengkall er en formrik art som er delt inn i mange underarter, hvorav minst tre finnes i Norge.