Engkall er en planteslekt i snylterotfamilien.Dette er urter med taggete, motsatte blad. De er halvparasitter: Unge planter greier seg på egen hånd, men for å nå full utvikling snylter de på røttene hos andre planter, mest gressrøtter.Det finnes 50 arter på den nordlige halvkule. I Norge er det to arter som er svært variable: Storengkall er vanlig i eng og på kulturmark over det meste av landet, mens småengkall er vanlig både i lavlandet og i fjellet i hele landet.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Engkallslekta

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel