Stor askebarkbille, billeart i barkbillefamilien, Scolytidae. Svart, avlang oval kropp, nesten ubehåret, 4–6 mm lang. Utbredt i Oslofjord-området og kyststrøk vest til Rogaland. Arten svermer i månedskiftet juni–juli. Overvintrer i Norge oftest som larve. Hos oss neppe skadedyr.