Stemmekveg, (etter amer.-eng. voting cattle), velgere som ikke har noen politisk overbevisning, men lar sin stemme avgjøres av «valgagn», ytre tilfeldigheter eller tradisjon.