Steelhead, betegnelse i USA på sjøgående regnbueørret. Den fiskes en del i Danmark, men er sjelden i norske elver, og finnes da hovedsakelig pga. rømninger fra oppdrettsanlegg i sjøen.