Stavtege, insektart i familien vannskorpioner. En vannlevende tege med meget lang og smal kropp som ender i et langt, tynt ånderør. Bena er lange og tynne, og det fremre paret er spesialisert som knelerlignende fangstben. Næringen er hovedsakelig smådyr som vannlopper og insekter, men de kan ta så store dyr som rumpetroll. De sitter godt kamuflert og stille i vannvegetasjonen mens de venter på byttet; hvis de forstyrres, simulerer de døde. Med sine nesten 7 cm fra forben til ånderørspiss har de en imponerende størrelse til norske insekter å være. Arten er hos oss ikke vanlig, men er utbredt i flere vann på Sørøstlandet.