Stamsild, benfiskart i sildefamilien. Den blir opptil 55 cm lang og 1,5 kg, og er høy og sammentrykt fra sidene til sildefisk å være. Lever i havet, men gyter nederst i elver. Vanlig i Middelhavet og vesteuropeiske kystfarvann. Sjelden gjest i Norge.