Spole, flere viklinger av isolert ledningstråd, ofte viklet på en sylindrisk form av isolerende materiale, med eller uten jernkjerne. En spole brukes for å frambringe magnetfelt i elektriske maskiner, transformatorer, elektromagneter, reléer med mer. Den kan også bli brukt som selvinduktans-spole i elektriske filtre og elektriske svingekretser.