Spesies er i kjemien tidligere blitt brukt om mange begreper, blant annet grunnstoff, molekyl, kjemisk forbindelse, ion og isotop.