Spermhvaler, hvalfamilie i underordenen tannhvaler. Kjennetegnet av et stort hode med en butt snute, inne i hodet et fettorgan fylt med spermasett. De har en liten og smal underkjeve som ikke rekker frem til forreste del av snuten. Tre arter utbredt i alle tropiske og tempererte hav, hvorav spermhvalen er den mest kjente. De to andre artene, dvergspermhval (Kogia breviceps) og liten dvergspermhval (Kogia simus), er lite kjent. Dvergspermhvalen blir i overkant av 3 meter; liten dvergspermhval rundt en halv meter kortere. Lever hovedsakelig av blekksprut, men også av fisk og krepsdyr.